Services

What we do

pendaftaran baru syarikat sdn bhd

Pakej Daftar Syarikat Sdn Bhd Baru rM1,990:

1.Perlantikkan 1 atau 2 orang pengarah & pemegang saham

2.Modal Berbayar RM1- 2,500

3.Fail ROC, Buku Minit & Berdaftar

4.1 carian nama syarikat baru

5.Perlantikkan Setiausaha Syarikat pertama

6.Resolusi lembaga pengarah membuka 2 akaun bank

7.Minit mesyuarat lembaga pengarah pertama

8.2 salinan seksyen 14(Superform),15,17&58 disahkan oleh Setiausaha

dokumen yang diperlukan dari anda:

1.Deposit RM500 (tidak boleh dikembalikan)

2.3 nama cadangan syarikat sdn bhd baru

3.Gambar I/C pengarah & pemegang saham

4.Alamat kediaman & emel pengarah & pemegang saham

5.% Pegangan saham oleh setiap pemegang saham

Tempoh masa 5-6 hari diperlukan:

Hari

1.Carian nama syarikat sdn bhd

1-2

2.Penyediaan dokumen selepas carian nama diluluskan

1

3.Dokumen akan ditandatangan oleh pengarah & pemegang saham

1

4.Penyerahan dokumen pendaftaran ke SSM

1

5.Pengeluaran notis kelulusan pendaftaran daripada SSM

1

Setiausaha Syarikat

Menguruskan segala urusan kesetiausahaan

Kami akan menguruskan, mengemaskini  buku daftar lembaga pengarah & pemegang saham, minit & resolusi lembaga pengarah & pemegang saham, mengemaskini segala perubahan maklumat syarikat, saham lembaga pengarah & pemegang saham.

Perkhidmatan perakaunan

Perkhidmatan Perakaunan bulanan & tahunan

Kami menawarkan perkhidmatan penyediaan perakaunan bagi apa jua jenis perniagaan secara bulanan atau tahunan. Akaun syarikat adalah sangat penting dalam perniagaan. Ia dapat memberi gambaran sebenar kedudukan kewangan syarikat. Ia juga akan memudahkan tindakan yang perlu diambil oleh lembaga pengarah.

Segala dokumen berkaitan perbelanjaan dan penerimaan dalam kewangan syarikat perlu disimpan selama 7 tahun seperti Akta Cukai sebagai bukti perbelanjaan & penerimaan syarikat. Dokumen yang berkaitan kewangan adalah seperti invois,bil,resit,penyata bank,baucer dan dokumen perjanjian.

Perkhidmatan Percukaian

Perkhidmatan percukaian individu

Pendapatan individu yang melebihi RM3,600 sebulan perlu menghantar borang cukai ke Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk membayar cukai individu berdasarkan pengiraan cukai yang sebenar dan kelayakan masing-masing.

Perkhidmatan percukaian perkongsian & korporat

Semua perniagaan wajib menghantar borang retan cukai seperti borang B,C,P dan sebagainya mengikut jenis perniagaan. Perniagaan atau syarikat yang melantik ejen cukai untuk membuat pengiraan cukai serta menghantar pengiraan cukai syarikatnya ke Lembaga Hasil Dalam Negeri(LHDN) mengikut masa yang ditetapkan tidak akan didenda oleh LHDN.

Syarikat yang menghantar borang retan cukai dan membayar cukai ke LHDN setiap tahun akan mudah mendapat pinjaman bank berbanding syarikat yang tidak hantar borang retan cukai dan bayar cukai ke LHDN.

 

Pendaftaran & pembaharuan

Sijil Kementerian Kewangan (MOF) & CIDB

Kami menawarkan perkhidmatan pendaftaran & pembaharuan sijil Kementerian Kewangan (MOF) & CIDB dengan harga berpatutan.

Selain pendaftaran & pembaharuan, perkhidmatan kami termasuklah mengemaskini bidang, maklumat syarikat,pengarah dan lain-lain yang berkaitan.

hubungi kami

Nak Maklumat lanjut

Sila klik butang di sebelah untuk hubungi kami melalui whatsapp untuk maklumat lanjut